CHO KYUNG EUN

Picture

M/V

CHO KYUNG EUN Profile

Age 1997.09.01
Height 178cm
Size 30-24-35
Top: 55(95-100)│ Pants: 26-27
Shoes: 240mm
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오톡으로 보내기